Ziektegebieden

Amyotrofe Laterale Sclerose

Amyotrofe Laterale Sclerose (ALS)

ALS is een progressieve neurodegeneratieve ziekte die mensen berooft van het vermogen om te bewegen en ervoor zorgt dat mensen niet meer kunnen bewegen - en uiteindelijk niet meer kunnen ademen.1

Onze aanpak

Al meer dan tien jaar zet Biogen zich in voor het bevorderen van ALS-onderzoek om een dieper inzicht te krijgen in alle vormen van deze verwoestende ziekte, die momenteel naar schatting 352.000 mensen wereldwijd treft.2,3*

Innovatief onderzoek

Door gebruik te maken van gevestigde wetenschappelijke capaciteiten en sterke R&D-samenwerkingen, zijn we vastbesloten de wetenschap te volgen om een alomvattend, multimodaal ALS-portfolio te ontwikkelen om zo op langere termijn een toonaangevende rol te spelen binnen dit ziektegebied.

 

Mechanisme van de ziekte: ALS

Amyotrofe Laterale Sclerose (ALS) is een fatale neurodegeneratieve aandoening die op volwassen leeftijd ontstaat. Symptomen zijn onder meer progressieve spierzwakte, verlamming en ademhalingscomplicaties.

Klinische onderzoeken

Biogen voert klinische onderzoeken uit binnen ALS, gericht op de middelen in onze pijplijn - om zo de effeciviteit en veiligheid van deze potentiële geneesmiddelen te evalueren.

Bekijk alle openstaande klinische onderzoeken van Biogen binnen ALS

De beslissing om deel te nemen aan een klinisch onderzoek vereist zorgvuldige overweging. In de meeste gevallen zijn deze therapieën die in klinische onderzoeken worden onderzocht nog niet goedgekeurd door regelgevende instanties zoals de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) of de European Medicines Agency (EMA). De voordelen en de risico's van de behandeling zijn niet volledig bekend. Door u vrijwillig aan te melden voor een klinisch onderzoek, helpt u de medische gemeenschap om vast te stellen of nieuwe behandelingen veilig en effectief zijn.

Meer informatie over klinische onderzoeken en programma's voor toegang

Feiten en cijfers

352.000

ALS treft wereldwijd ongeveer 352.000 mensen. 2,3*

3–5 jaar

De gemiddelde levensverwachting voor mensen met ALS is drie tot vijf jaar vanaf het moment dat de symptomen optreden.4

2%

Twee procent van de ALS-gevallen wordt veroorzaakt door mutaties in het SOD1-gen. De levensverwachting bij SOD1-ALS varieert sterk, waarbij sommige patiënten minder dan een jaar overleven. 5

Referenties
  1. Brown RH, Al-Chalabi A. Amyotrophic Lateral Sclerosis. N Engl J Med. 2017 jul 13
  2. Xu 2020. Referentie: Xu L, Liu T, Liu L, Yao X, Chen L, Fan D, Zhan S, Wang S. Global variation in prevalence and incidence of amyotrophic lateral sclerosis: a systematic review and meta-analysis. J Neurol. 2020 Apr;267(4):944-953
  3. United Nations, World population prospects: The 2010 revision (2022). New York.
    * berekend op basis van prevalentieschattingen en toegepast op de wereldbevolking
  4. National Institute of Neurological Disorders and Stroke. Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS). Beschikbaar op:  https://www.ninds.nih.gov/health-information/disorders/amyotrophic-lateral-sclerosis-als. Ingezien: april 2023.
  5. Brown CA, Lally C, Kupelian V, Flanders WD. Estimated Prevalence and Incidence of Amyotrophic Lateral Sclerosis and SOD1 and C9orf72 Genetic Variants. Neuroepidemiology. 2021

Biogen-240954 | mei 2024