Ziektegebieden

Vrouw in blauw shirt houdt een baby vast en kust hem op het voorhoofd

Het transformeren van levens van patienten is wat ons bij Biogen drijft

Amyotrofe Laterale Sclerose (ALS)

Al meer dan tien jaar zet Biogen zich in voor het bevorderen van ALS-onderzoek om een dieper inzicht te krijgen in alle vormen van deze verwoestende ziekte, die momenteel wereldwijd naar schatting 352.000 mensen treft.1,2*

Friedreich Ataxie

Biogen is trots dat we onze expertise binnen zeldzame ziektes kunnen gebruiken om voort te bouwen op het uitstekende werk dat Reata Pharmaceuticals heeft verricht. Reata heeft het eerste en enige medicijn ontwikkeld dat door de Amerikaanse Food and Drug Adminstration (FDA) en de Europese Commissie (EC) is goedgekeurd voor de behandeling van FA bij patienten van 16 jaar en ouder. Biogen zal haar focus, kennis en kunde inzetten om deze behandeling beschikbaar te maken voor patienten die met deze verwoestende ziekte leven.

Multiple sclerose (MS)

Biogen loopt al meer dan 25 jaar voorop bij de ontwikkeling van behandelingen voor Multiple Sclerose (MS). We blijven innoveren om de behandeling van MS en de resultaten voor patiënten te verbeteren. Ons onderzoek is gericht op potentieel transformatieve behandelingen, waaronder mogelijk herstel van de schade die MS heeft veroorzaakt. Ons doorlopende onderzoek naar neurodegeneratie en zenuwherstel zal ons helpen om nieuwe therapeutische oplossingen te ontwikkelen die ons dichter bij genezing van MS kunnen brengen. 

Spinale Musculaire Atrofie (SMA)

Biogen richt zich op het verbeteren van levens van mensen met SMA en hun families - door middel van voortdurend onderzoek, het wegnemen van barrières voor toegang en het bieden van ondersteunende programma's. In december 2017 startte Biogen een samenwerking met Ionis, gericht op het identificeren van nieuwe therapeutische opties voor personen die lijden aan deze slopende ziekte – met name nieuwe antisense oligonucleotides (ASO's), welke specifiek voor de behandeling van SMA worden ontworpen.

Ziekte van Alzheimer en dementie

Onze hoogstaande 'research and development' (R&D)-organisatie werkt aan nieuwe benaderingen voor complexe neurodegeneratieve aandoeningen zoals de ziekte van Alzheimer. 

Referenties
  1. Xu 2020. Referentie: Xu L, Liu T, Liu L, Yao X, Chen L, Fan D, Zhan S, Wang S. Global variation in prevalence and incidence of amyotrophic lateral sclerosis: a systematic review and meta-analysis. J Neurol. 2020 Apr;267(4):944-953
  2. United Nations, World population prospects: The 2010 revision (2022). New York.
    * berekend op basis van prevalentieschattingen en toegepast op de wereldbevolking

Biogen-240949 | mei 2024