Multipele Sclerose

Biogen is al meer dan 25 jaar een pionier bij de ontwikkeling van behandelingen tegen multipele sclerose (MS). We blijven innovaties doorvoeren om de behandeling van MS verder te verbeteren. Ons onderzoek richt zich op medicijnen die een flinke verbetering zouden betekenen, bijvoorbeeld door herstel van zenuwschade bij MS mogelijk te maken. Ons onderzoek naar neurodegeneratie en zenuwherstel zal mogelijk resulteren in nieuwe behandelingen die genezing van MS dichterbij brengen.

Tegelijkertijd werken we samen met academische onderzoekscentra en MS-behandelcentra om de diagnose en monitoring van MS te verbeteren. Met behulp van nieuwe technologieën willen we programma’s en hulpmiddelen ontwikkelen die de behandeling van MS nog beter kunnen bepalen en monitoren. Zo hopen we samen met onze onderzoekspartners toe te werken naar een behandeling op maat, waarbij artsen en patiënten individuele behandelbeslissingen kunnen nemen.

Voor behandeling op maat zijn betrouwbare gegevens over de ziekte en de behandeling nodig. Samen met onze onderzoekspartners werken we daarom bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van biomarkers en sensoren, terwijl we ook gegevens verzamelen over de behandeling van MS in de dagelijkse praktijk.

Zo ontwikkelen we een van de grootste MS-databases ter wereld om cruciale vragen over de ziekte te beantwoorden. We willen bijvoorbeeld weten of bepaalde zaken het verloop van MS kunnen voorspellen en of behandeling in een zeer vroeg stadium voordelen biedt op de lange termijn, bijvoorbeeld doordat patiënten minder snel afhankelijk zijn van hulpmiddelen bij het lopen of doordat ze andere belangrijke functies langer behouden.

Ons onderzoek richt zich dus niet alleen op het ontwikkelen van nieuwe behandelingen; het is ook bedoeld om de ziekte beter te begrijpen. 

 

Medicijnen

Biogen beschikt over een breed portfolio medicijnen dat mensen met MS kan helpen in hun dagelijkse leven.

Biogen levert in Nederland momenteel vier medicijnen die het verloop van MS beïnvloeden en één medicijn dat specifieke symptomen van de ziekte bestrijdt.

Via deze link kunt u meer informatie vinden over onze MS-medicijnen die in Nederland beschikbaar zijn.

 

Pijplijn

We werken doorlopend aan een beter begrip van MS en aan een betere behandeling van de ziekte. We gebruiken bijvoorbeeld genetische analyses om het ziekteverloop beter te begrijpen. Ook zetten we nieuwe technologieën in om medicijnen te ontwikkelen die opgelopen zenuwschade kunnen herstellen of die progressieve vormen van MS kunnen behandelen.

Klik hier voor meer informatie over onze pijplijn.

 

Zorgprofessionals verwijzen we voor informatie over MS en onze geneesmiddelen naar de website www.biogenlinc.nl.