Producten

Onze geneesmiddelen

Hieronder vindt u een overzicht van de geneesmiddelen die Biogen in Nederland op de markt brengt.

Deze informatie is enkel bedoeld voor inwoners van Nederland. Voor productinformatie in andere landen kunt u terecht op de lokale Biogen-website van het betreffende land.

Zorgprofessionals verwijzen we voor informatie over onze geneesmiddelen en ziektegebieden naar de website www.biogenlinc.nl.

AVONEXTM

De werkzame stof in AVONEX is interferon bèta-1a.

Interferonen zijn natuurlijke stoffen die in het lichaam worden aangemaakt en die tegen infecties en ziekten beschermen. Het eiwit in AVONEX bestaat uit precies dezelfde bestanddelen als het interferon bèta dat in het menselijk lichaam wordt aangetroffen.

AVONEX wordt gebruikt voor de behandeling van de volgende patiënten:

  • patiënten met ‘relapsing’ multipele sclerose (MS). Dit is een vorm van MS waarbij de patiënt opflakkeringen van symptomen heeft (relapsen), gevolgd door perioden van herstel (remissies).
  • patiënten die één enkele aanval van demyelinisatie hebben gehad, maar die ernstig genoeg was om behandeling met geïnjecteerde corticosteroïden (ontstekingsremmende geneesmiddelen) te rechtvaardigen. Het geneesmiddel wordt voorgeschreven aan patiënten met een hoog risico op het ontwikkelen van MS.

AVONEX is in Nederland verkrijgbaar als oplossing voor injectie in voorgevulde spuiten en in voorgevulde injectiepennen die 30 microgram interferon bèta-1a bevatten.

AVONEX wordt eenmaal per week toegediend als een injectie in een spier. Patiënten kunnen AVONEX zelf injecteren, mits ze hierin zijn getraind.

De patiëntenbijsluiter en productkenmerken zijn te raadplegen via deze link.

BENEPALITM

De werkzame stof in BENEPALI is etanercept.

Etanercept is gemaakt van twee menselijke eiwitten. Het blokkeert de activiteit van een ander eiwit in het lichaam dat ontsteking veroorzaakt, hierdoor wordt de ontsteking, die door bepaalde ziekten wordt veroorzaakt, verminderd.

BENEPALI wordt gebruikt voor de behandeling van volwassenen (vanaf 18 jaar) met matige of ernstige reumatoïde artritis, artritis psoriatica (gewrichtspsoriasis), ernstige axiale spondyloartritits (waaronder spondylitis ankylopoetica) en matige tot ernstige psoriasis.

BENEPALI wordt gebruikt voor de behandeling van kinderen en adolescenten (die meer dan 62,5 kg wegen) met juveniele idiopathische artritis, artritis psoriatica, enthesitis gerelateerde artritis en ernstige plaquepsoriasis.

In Nederland is BENEPALI verkrijgbaar als een voorgevulde spuit met 25 en 50 mg etanercept of een voorgevulde pen met 50 mg etanercept.

De gebruikelijke dosering van BENEPALI is 25 mg tweemaal per week toegediend of 50 mg eenmaal per week toegediend. Het middel wordt toegediend als een injectie onder de huid.

De patiëntenbijsluiter en productkenmerken zijn te raadplegen via deze link.

FAMPYRATM

De werkzame stof in FAMPYRA is fampridine.

Fampridine behoort tot een groep geneesmiddelen die kaliumkanaalblokkers worden genoemd. Als gevolg van Multipele Sclerose (MS) raken zenuwcellen beschadigd en daardoor verlaat kalium de zenuwcellen. Fampyra voorkomt dat geladen kaliumdeeltjes de zenuwcellen verlaten. Verondersteld wordt dat hierdoor de elektrische prikkels zich door de zenuwen blijven voortbewegen om de spieren te stimuleren, waardoor het lopen beter gaat.

Het middel wordt gebruikt om het lopen te verbeteren bij volwassenen (18 jaar en ouder) die moeilijk lopen als gevolg van multipele sclerose (MS).

FAMPYRA is in Nederland verkrijgbaar in de vorm van tabletten met verlengde afgifte (10 mg). FAMPYRA wordt geleverd in blisterfolie met elk 14 tabletten. Een verpakking bevat 28 tabletten (2 blisters) of 56 tabletten (4 blisters).

De aanbevolen dosis is één tablet via de mond, tweemaal daags, met een tussentijd van 12 uur. De tabletten moeten zonder voedsel worden ingenomen.

De patiëntenbijsluiter en productkenmerken zijn te raadplegen via deze link.

FLIXABITM

De werkzame stof in FLIXABI is infliximab.

Infliximab is een monoklonaal antilichaam. Het blokkeert de activiteit van een ander eiwit in het lichaam dat ontsteking veroorzaakt, hierdoor wordt de ontsteking, die door bepaalde ziekten wordt veroorzaakt, verminderd.

FLIXABI wordt gebruikt voor de behandeling van volwassenen (vanaf 18 jaar) van matige of ernstige reumatoïde artritis, arthritis psoriatica (gewrichtspsoriasis), ernstige axiale spondyloartritits (waaronder spondylitis ankylopoetica) en matige tot ernstige psoriasis. Daarnaast wordt FLIXABI gebruikt voor de behandeling van de ziekte van Crohn en Colitis ulcerosa bij volwassenen en pediatrische patiënten.

In Nederland is FLIXABI verkrijgbaar als een injectieflacon met 100 mg infliximab.

FLIXABI wordt toegediend in het ziekenhuis en moet voordat het aan u wordt toegediend eerst worden verdund. FLIXABI wordt via een infuus toegediend in een ader (door middel van een intraveneuze infusie), meestal in uw arm. De gebruikelijke dosering van FLIXABI is 3 of 5 mg per kg lichaamsgewicht intraveneus toegediend waarbij het intervalschema afhangt van de aandoening.

De patiëntenbijsluiter en productkenmerken zijn te raadplegen via deze link.

IMRALDITM

De werkzame stof in IMRALDI is adalimumab.

Adalimumab is een monoklonaal antilichaam dat zich bindt aan een specifiek eiwit in het lichaam. Dit eiwit is betrokken bij ontstekingsprocessen in het lichaam. Doordat adalimumab zich aan dit eiwit bindt, wordt de werking ervan geremd en wordt het onstekingsproces verminderd.

IMRALDI is goedgekeurd voor de behandeling van volwassen patiënten met reumatoïde artritis, axiale spondylartritis, arthritis psoriatica, psoriasis, de ziekte van Crohn, colitis ulcerosa, uveïtis en Hidradenitis Suppurativa.

Daarnaast is IMRALDI goedgekeurd voor de behandeling van polyarticulaire juveniele idiopathische artritis (vanaf 2 jaar), enthesitis-gerelateerde artritis (vanaf 6 jaar), juveniele plaque psoriasis (vanaf 4 jaar), juveniele ziekte van Crohn (vanaf 6 jaar) en juveniele uveïtis (vanaf 2jaar). Voor gebruik bij hidradenitis suppurativa is IMRALDI goedgekeurd voor adolescenten en volwassenen (vanaf 12 jaar).

In Nederland is IMRALDI verkrijgbaar als een voorgevulde spuit of pen van 0,8 ml met een enkele dosis van 40 mg adalimumab.

De patiëntenbijsluiter en productkenmerken zijn te raadplegen via deze link.

PLEGRIDYTM

De werkzame stof in PLEGRIDY is peginterferon bèta-1a.

Peginterferon bèta-1a is een aangepaste, langwerkende vorm van interferon. Interferonen zijn natuurlijke stoffen die in het lichaam worden aangemaakt en die tegen infecties en ziekten beschermen.

Het middel wordt specifiek gebruikt bij volwassenen met een vorm van Multipele Sclerose (MS) die ‘relapsing-remitting’ MS wordt genoemd, waarbij de patiënt opflakkeringen van symptomen heeft (relapsen), gevolgd door perioden van herstel (remissies).

PLEGRIDY is in Nederland verkrijgbaar als oplossing voor injectie in voorgevulde pennen en in voorgevulde spuiten die 63, 94 of 125 microgram peginterferon bèta-1a bevatten. De behandeling dient te beginnen met een dosis van 63 microgram, gevolgd door een dosis van 94 microgram na twee weken, en vervolgens 125 microgram elke twee weken daarna.

PLEGRIDY wordt toegediend als een injectie onder de huid van de buik, de arm of de dij. Patiënten kunnen het middel zelf injecteren, mits ze hierin zijn getraind.

De patiëntenbijsluiter en productkenmerken zijn te raadplegen via deze link.

SPINRAZATM

Het actieve ingrediënt in SPINRAZA is nusinersen.

Spinraza is een geneesmiddel dat wordt gebruikt voor de behandeling van 5q spinale musculaire atrofie (SMA), een genetische aandoening die gekenmerkt wordt door zwakte en atrofie van de spieren.

Patiënten met SMA hebben een tekort aan een eiwit met de naam ‘survival motor neuron’ (SMN-eiwit), dat essentieel is voor motorneuronen om te overleven en normaal te functioneren.

Het geneesmiddel is verkrijgbaar als oplossing voor injectie in flacons van 12 mg. Het middel wordt toegediend via injectie in de onderrug, direct in het ruggenmerg, door een arts of verpleegkundige met ervaring in het uitvoeren van deze procedure.

De patiëntenbijsluiter en productkenmerken zijn te raadplegen via deze link.

TECFIDERATM

De werkzame stof in TECFIDERA is dimethylfumaraat. TECFIDERA is geïndiceerd voor de behandeling van volwassen en pediatrische patiënten van 13 jaar en ouder met relapsing-remitting multiple sclerose.

In onderzoeken is aangetoond dat dimethylfumaraat de ontsteking van hersenen en ruggenmerg vermindert en de activiteit van het immuunsysteem moduleert.

Het middel wordt specifiek gebruikt bij volwassenen met een vorm van MS die ‘relapsing-remitting’ MS wordt genoemd, waarbij de patiënt opflakkeringen van symptomen heeft (relapsen), gevolgd door perioden van herstel (remissies).

TECFIDERA is verkrijgbaar in de vorm van orale capsules (120 en 240 mg) die met voedsel moeten worden ingenomen.

De dosis is tweemaal daags 120 mg gedurende de eerste zeven dagen, waarna deze wordt verhoogd tot tweemaal daags 240 mg. De dosis kan tijdelijk worden verlaagd bij patiënten die last hebben van ‘flushing’ (plotseling blozen) en maag-darmproblemen als bijwerkingen.

De patiëntenbijsluiter en productkenmerken zijn te raadplegen via deze link.

TYSABRITM

De werkzame stof in TYSABRI is natalizumab.

Deze stof, natalizumab, wordt een monoklonaal antilichaam genoemd. Deze antilichamen binden zich aan eiwitten in het lichaam, waardoor het schadelijke effect van dat eiwit wordt weggenomen.

TYSABRI wordt gebruikt voor de behandeling van multipele sclerose (MS). MS veroorzaakt ontstekingen in de hersenen die de zenuwcellen beschadigen. TYSABRI voorkomt dat de cellen die de ontsteking veroorzaken de hersenen binnendringen. Dit vermindert de zenuwbeschadiging die door MS wordt veroorzaakt.

In Nederland is TYSABRI verkrijgbaar als oplossing voor zowel infusie als subcutane injectie. De aanbevolen dosering bij volwassenen met zeer actieve relapsing-remitting multipele sclerose is elke 4 weken 300 mg.

TYSABRI infuusoplossing moet voordat het wordt toegediend eerst worden verdund. Daarna wordt de vloeistof via een infuus toegediend in een ader (door middel van een intraveneus infuus), meestal in een arm. De infusie duurt ongeveer een uur, waarna de patiënt de eerste 12 toedieningen een uur ter controle in het ziekenhuis blijft. Indien de patiënt geen infuusreacties ervaren heeft, kan de observatietijd na dosering verkort of weggelaten worden, afhankelijk van de klinische beoordeling.

De onderhuidse injecties van TYSABRI worden 1 keer per 4 weken door een arts of verpleegkundige gegeven. De injecties bestaande uit twee voorgevulde spuiten en dienen direct na elkaar worden toegediend (totale dosis 300 mg). De tweede injectie moet uiterlijk 30 minuten na de eerste injectie worden toegediend. Gedurende de eerste 6 injecties blijf de patiënt nog een uur in het ziekenhuis om te worden geobserveerd op klachten of symptomen als reactie op de injecties. Indien de patiënt geen reacties ervaren heeft, kan de observatietijd na dosering verkort of weggelaten worden, afhankelijk van de klinische beoordeling.

De patiëntenbijsluiter en productkenmerken zijn te raadplegen via deze link.

VUMERITYTM

VUMERITY heeft als werkzame stof diroximelfumaraat.

In onderzoek is aangetoond dat fumaraten ontsteking van hersenen en ruggenmerg verminderen en de activiteit van het immuunsysteem moduleren. VUMERITY (diroximelfumaraat) en TECIFDERA (dimethylfumaraat) zijn bioequivalent.

Het middel wordt specifiek gebruikt bij volwassenen met een vorm van MS die ‘relapsing-remitting’ MS wordt genoemd, waarbij de patiënt terugvallen van symptomen heeft (relapsen), gevolgd door perioden van herstel (remissies).

VUMERITY is verkrijgbaar in de vorm van orale capsules (231 mg) die met of zonder voedsel kunnen worden ingenomen.

De dosis is tweemaal daags 231 mg gedurende de eerste zeven dagen, waarna deze wordt verhoogd tot tweemaal daags 462 mg. Op advies van de behandeld arts kan de dosis tijdelijk worden verlaagd bij patiënten die last hebben van ‘flushing’ (plotseling blozen) en maag-darmproblemen als bijwerkingen.

De patiëntenbijsluiter en productkenmerken zijn te raadplegen via deze link.

Biogen-240952 | mei 2024