Biogen Netherlands B.V.

Prins Mauritslaan 13-19
1171 LP Badhoevedorp
Postbus 42
1170 AA Badhoevedorp
Nederland

Tel: +31 (0) 20 5422 000
Email: info.nederland@biogen.com
Routes

Jaarverslag Biogen

Wetenschap die een verschil maakt in het leven van patiënten. Wetenschap die maatschappelijke problemen wil oplossen. Wetenschap met een doel. Wetenschap die is geïnspireerd door de diversiteit en passie van onze mensen. Lees erover in ons jaarverslag.

Werken bij Biogen

Bij Biogen zorgen we gezamenlijk dat patiënten elke dag worden voorzien van medicijnen die een verschil maken in hun leven. Wil je weten of er een passende functie voor je openstaat? Bekijk dan onze vacatures.

Transparantie

Biogen hecht er veel waarde aan om wereldwijd te voldoen aan alle eisen op het gebied van transparantie. In lijn met gestelde verplichtingen worden alle betalingen aan zorgprofessionals en organisaties vastgelegd. Deze melden we in elk land volgens de lokaal afgesproken regels.

Whistleblowing

Op 8 februari 2023 is de Wet bescherming klokkenluiders ("WPA") in werking getreden, die uitvoering geeft aan EU-richtlijn nr. 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 betreffende de bescherming van personen die schendingen van het recht van de Unie melden (het "Besluit"). Biogen Nederland voorziet in specifieke meldkanalen, zodat het voor melders mogelijk is lokaal meldingen te doen.

Biogen medewerkers, klanten, opdrachtnemers, leveranciers, partners en elke andere partij kunnen zorgen melden over wangedrag beschreven in het Besluit, volgens de hieronder beschreven meldingsmethoden:

Website: Global Helpline-link
Telefoon: 0800-292-9222 ; 0800-022-0134
E-mail: WBReport_Netherlands@biogen.com

Lees meer over Biogen op onze wereldwijde website