De ziekte van Alzheimer

Ons hoogwaardige neurologische onderzoek richt zich op het vinden van behandelingen tegen neurologische aandoeningen die momenteel niet of nauwelijks te behandelen zijn. De ziekte van Alzheimer is daarvan een goed voorbeeld.

Wij zien de ziekte van Alzheimer als een voorbeeld van een ziektegebied waar we een enorm verschil kunnen maken in het leven van patiënten. Momenteel bestaan er geen behandelingen die de ziekte kunnen voorkomen, vertragen of stoppen.

De ziekte van Alzheimer is een progressieve neurologische aandoening waarbij patiënten problemen krijgen met hun geheugen en dagelijkse vaardigheden, waardoor zij uiteindelijk hun onafhankelijkheid verliezen. Wereldwijd worden op dit moment meer dan 40 miljoen mensen getroffen door de ziekte van Alzheimer en gerelateerde vormen van dementie. En dit aantal groeit snel.

De ziekte heeft niet alleen grote invloed op de kwaliteit van leven, maar ook op de levensduur: na kanker en hart- en vaatziekten is Alzheimer wereldwijd de derde doodsoorzaak bij mensen boven de 65.

Alzheimer wordt doorgaans gediagnosticeerd bij mensen boven de 65, maar de ziekte start vaak al jaren of zelfs decennia voordat de eerste subtiele neurologische symptomen zich openbaren. In de beginfase wordt vaak gesproken van ‘mild cognitive impairment’: vroege en subtiele tekenen van cognitieve achteruitgang die soms niet eens opgemerkt worden.

De ziekte van Alzheimer is een belangrijke prioriteit voor Biogen, nu en in de toekomst. Ons doel is om de behandeling van de ziekte te veranderen door medicijnen te ontwikkelen die het leven van patiënten en hun naasten verbeteren.

We proberen zo vroeg mogelijk in het ziekteproces in te grijpen en ontwikkelen daarbij medicijnen die zich richten op meerdere mogelijke oorzaken. Voorbeelden zijn amyloïd en tau, eiwitten die volgens de huidige inzichten een cruciale rol spelen binnen het ziekteverloop. Onze medicijnen bevinden zich in verschillende fasen van ontwikkeling: van preklinisch onderzoek tot grootschalige fase III-onderzoeken.

Via deze link kunt u meer informatie vinden over onze pijplijn op het gebied van Alzheimer.