TYSABRI®

De werkzame stof in TYSABRI is natalizumab.

Deze stof, natalizumab, wordt een monoklonaal antilichaam genoemd. Deze antilichamen binden zich aan eiwitten in het lichaam, waardoor het schadelijke effect van dat eiwit wordt weggenomen.

TYSABRI wordt gebruikt voor de behandeling van multiple sclerose (MS). MS veroorzaakt ontstekingen in de hersenen die de zenuwcellen beschadigen. TYSABRI voorkomt dat de cellen die de ontsteking veroorzaken de hersenen binnendringen. Dit vermindert de zenuwbeschadiging die door MS wordt veroorzaakt.

In Nederland is TYSABRI verkrijgbaar als oplossing voor injectie.
De aanbevolen dosering voor volwassenen is elke 4 weken 300 mg.

TYSABRI wordt door een arts die ervaring heeft met de behandeling van MS toegediend.
TYSABRI moet voordat het wordt toegediend eerst worden verdund. Het wordt via een infuus toegediend in een ader (door middel van een intraveneuze infusie), meestal in een arm. Dit duurt ongeveer 1 uur.

Zie de bijsluiter voor meer informatie.

Voor iedereen die meer wil weten over het medicijn TYSABRI is meer informatie beschikbaar op www.tysabri.nl

TYSABRI® patiëntenbijsluiter: www.emea.europe.eu

TYSABRI® produktkenmerken: www.emea.europe.eu