FAMPYRA®

De werkzame stof in FAMPYRA is fampridine.

Fampridine behoort tot een groep geneesmiddelen die kaliumkanaalblokkers worden genoemd. Als gevolg van Multiple Sclerose (MS) raken zenuwcellen beschadigd en daardoor verlaat kalium de zenuwcellen. Deze middelen voorkomen dat geladen kaliumdeeltjes de zenuwcellen verlaten. Verondersteld wordt dat hierdoor de elektrische prikkels zich door de zenuwen blijven voortbewegen om de spieren te stimuleren, waardoor het lopen beter gaat.

Het middel wordt gebruikt om het lopen te verbeteren bij volwassenen (18 jaar en ouder) die moeilijk lopen als gevolg van multiple sclerose (MS).

FAMPYRA is in Nederland verkrijgbaar in de vorm van tabletten met verlengde afgifte (10 mg). FAMPYRA wordt geleverd in blisterfolie met elk 14 tabletten. Een verpakking bevat 28 tabletten (2 blisters) of 56 tabletten (4 blisters)

De aanbevolen dosis is één tablet via de mond, tweemaal daags, met een tussentijd van 12 uur. De tabletten moeten zonder voedsel worden ingenomen.

Zie de bijsluiter voor meer informatie.

Op 17 december 2015 heeft minister Schippers van VWS besloten tot Voorwaardelijke Toelating van FAMPYRA, vanaf 1 april 2016. Dit betekent dat het geneesmiddel vanaf deze datum tijdelijk, onder voorwaarden, wordt vergoed vanuit de basisverzekering. De voorwaarde is dat patiënten deelnemen aan aanvullend onderzoek. Meer informatie hierover vindt u op: www.voorwaardelijketoelatingfampyra.nl 

FAMPYRA® patiëntenbijsluiter: www.ema.europa.eu

FAMPYRA® produktkenmerken: www.emea.europe.eu