BENEPALI®

De werkzame stof in BENEPALI is etanercept.

Etanercept is gemaakt van twee menselijke eiwitten. Het blokkeert de activiteit van een ander eiwit in het lichaam dat ontsteking veroorzaakt, hierdoor wordt de ontsteking, die door bepaalde ziekten wordt veroorzaakt, verminderd.

BENEPALI wordt gebruikt voor de behandeling van volwassenen (vanaf 18 jaar) met matige of ernstige reumatoïde artritis, artritis psoriatica (gewrichtspsoriasis), ernstige axiale spondyloartritits (waaronder spondylitis ankylopoetica) en matige tot ernstige psoriasis.

BENEPALI wordt gebruikt voor de behandeling van kinderen en adolescenten ( die meer dan 62,5 kg wegen) met juveniele idiopathische artritis, artritis psoriatica, enthesitis gerelateerde artritis en ernstige plaquepsoriasis.

In Nederland is BENEPALI verkrijgbaar als een voorgevulde spuit met 25 en 50 mg etanercept of een voorgevulde pen met 50 mg etanercept.

De gebruikelijke dosering van BENEPALI is 25 mg tweemaal per week toegediend of 50 mg eenmaal per week toegediend. Het middel wordt toegediend als een injectie onder de huid. 


Zie de bijsluiter voor meer informatie.


BENEPALI patiëntenbijsluiter: www.emea.europe.eu

BENEPALI produktkenmerken: www.emea.europe.eu